юни 19, 2024

карти

Министерски съвет предлага промени в таксите, които се събират за вадене и преиздаване на лични документи. Планира...
Министерски съвет предлага промени в таксите, които се събират за вадене и преиздаване на лични документи. Планира...
Да се издава лична карта със срок на валидност 30 години на лица, навършили 70-годишна възраст, предвиждат...