декември 4, 2023

новородените

В Закона за гражданската регистрация ясно е казано: “Бащиното (и респективно фамилното) име на всяко лице се...