ноември 28, 2023

нога

В президентската институция се прави много сериозен анализ на цялата постъпваща информация предвид изострената международна ситуация. Президентът...