декември 5, 2022

Ролекс

Дядо Николай – пловдивският владика, направо ни шашна със словото си по случай Съединението. По-скоро разединение проповядваше...